HOTEK KOTNIK oddaja nastanitve v skladu svojimi Splošnimi pogoji poslovanja.

Sklenitev pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko hotel prejme pisno naročilo stranke preko katerega koli prodajnega kanala. S tem se smatra, da stranka v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja (v nadaljevanju SPP).

Rezervacije

Potrjena rezervacija je zaveza, pogodba med hotelom in gostom, katere določila morata oba spoštovati. Pogoji rezervacije so vedno jasno razvidni pred dokončno potrditvijo rezervacije.

Najem nastanitvene enote vključuje:

 • najem izbrane nastanitve 
 • uporabo posteljnine
 • uporabo brisač
 • parkirni prostor pred hišo ali uporabo javnega parkirnega prostora
 • brezplačno porabo prostora za shranjevanje in sušenje športne opreme
 • brezplačni Wi-Fi
 • DDV, prijavo


Prijava/odjava gostov

Prijava

Ob prijavi v hotel je potrebno predložiti veljaven identifikacijski dokument (potni list, osebno izkaznico. Dokumenti morajo biti veljavni v času prihoda in odhoda gosta iz hotela. Vsaka oseba, ki je nastanjena v hotelu je dolžna imeti veljavni dokument. V kolikor oseba ni polnoletna mora za to poskrbeti zanj odgovorna oseba.

Prenočevanje oseb, ki niso prijavljene v hotelu je strogo prepovedano.

Rezervirana nastanitvena enota je gostu na voljo med 15. in 20. uro na dan prihoda.

Po predhodnem dogovoru  je možna kasnejša prijava.

Odjava

Na dan odhoda mora stranka do 11. ure zapustiti sobo, oddati ključ na recepciji in poravnati vse neporavnane stroške (turistično takso, mini bar, …).

Če stranka prekorači čas odhoda in odide do 13. ure, lahko hotel od nje zahteva doplačilo. Na podlagi predhodnega dogovora in po presoji zaposlenih se lahko gostom omogoči pozna odjava. Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

V kolikor stroški ne bodo ob odjavi plačani v celoti, bomo bremenili vašo kreditno kartico in vas o tem obvestili po elektronski pošti oz. preko kanala preko katerega ste kontaktirali s hotelom.

Zajtrk

Zajtrk je od 7,30 do 9,30. ure.

Restavracija 

Restavracija obratuje od 11,00 do 22,00 ure

Pizzeria

Pizzeria obratuje od 12,00 do 22,30 ure

Parkiranje

Gostje lahko najamejo parkirni prostor v garažni hiši , cena najema je 6 Euro na dan.Gosti lahko parkirajo na javnem parkirišču pred hišo ,ki je plačljivo. 

Parkiranje motorjev v garažni hiši je brezplačno.

Gostje sami odgovarjajo za svoje avtomobile, motorje in druga prevozna sredstva ter stvari, ki jih pustijo v njih. Za izgubo ali poškodbe ne odgovarjamo.

Dodatno ležišče in otroci

Maksimalno število oseb v hotelu je enako številu postelj. Otroci kot tretja oseba oz. dodatna oseba v sobi niso dovoljeni, razen otroci do 3 leta starosti, ki spijo skupaj starši v zakonski postelji.

Dodatno ležišče ali otroška postelja so na voljo po predhodni najavi gosta.

Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Mini bar

Živila v hladilniku se uporabljajo proti plačilu. Cenik je priložen.

Vsak dan v času dnevnega pospravljanja se preveri porabo in dopolni porabljene izdelke, hkrati pa se izvaja evidenca porabe na sobo.

Kolesarska soba

Ta prostor je namenjen shranjevanju koles Prostor je zaklenjen, vanj pa lahko gostje dostopajo le s ključem.


Red in čistoča hotela in nastanitvenih enot

Gostje so dolžni skrbeti za red in čistočo v hotelu in v svoji nastanitveni enoti.

Nastanitvene enote se pospravljajo dnevno. Pri tem poskrbimo za osnovno čistočo sobe in kopalnice. V kolikor so stvari gostov na tleh, jih ne premikamo in ne pospravljamo, enoto pospravimo le v meri, kot je to mogoče.

Posteljnina se v toku ene rezervacije menjajo v kolikor je rezervacija dolga najmanj 5 noči. Menjava brisač je dnevna . Gosta naprošamo da se ravnajo po navodilih priloženih v kopalnici.

Kajenje

V hotelu kajenje ni dovoljeno.

Hišni ljubljenci

Hišni ljubljenci v hotelu niso dovoljeni.

Vrata

Gostje so zaradi varnosti stvari dolžni zaklepati  vrata sob.

V nastanitve ni dovoljeno:

 • nositi hrano in pijačo 
 • nositi tekočih snovi, ki se rade vnamejo ali eksplodirajo, ne snovi z močnim in neprijetnim vonjem in podobno
 • pranje in likanje


Omejitev odgovornosti in povzročena škoda

Hotel jamči za svoje pogodbene obveznosti s skrbnostjo poštenega trgovca. Družba ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo ali poškodovanje lastnine gostov ali osebne poškodbe, ki na kakršen koli način nastanejo med bivanjem v hotelu (razen osebnih poškodb gostov, ki nastanejo neposredno zaradi hude malomarnosti družbe). Celotna odškodninska odgovornost družbe ne presega rezervacijske vrednosti.

Nič v pogodbi ali katerem koli drugem dokumentu v zvezi z njo ne pomeni izključitve odgovornosti za primer smrti ali osebne poškodbe, ki nastane zaradi hude malomarnosti družbe ali odgovornosti za prevare ali napačno tolmačenje.

Hotel je pod video nadzorom.

Če se pri hotelski storitvi pojavi motnja ali škoda, se bo hotel potrudil, da jo čimprej odpravi, gost pa je dolžen prispevati k temu, da se motnja odpravi oz. da je škoda čim manjša.

Če gost povzroči škodo kjerkoli v hotelu ali na njegovem zunanjem prostoru, zanjo v celoti odgovarja, hotel pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo gost lahko utrpel v takem primeru.

V primeru kršitev hišnega reda oziroma povzročanja škode si hotel dovoli izvesti ukrep prepovedi vstopa, odstranitev gostov iz hotelskih prostorov in povračilo povzročene škode.

Hotel si pridržuje pravico in gost ga pooblašča, da za morebitno škodo ali odtujitev predmetov, bremeni njegovo kreditno ali plačilno kartico.

Plačilni in odpovedni pogoji

Vsaka rezervacija je potrjena šele, ko je plačano predplačilo, katerega višina pa je odvisna od pogojev rezervacije, ki velja za izbrano ponudbo. Rezervacije se zaračunavajo na več načinov in v več delih. Ponudbe imajo različne pogoje tako glede cene, minimalnega števila nočitev kot tudi plačila.

Ceniki so:

 • standard cenik (standard rate) – minimalno bivanje 2 noči
 • cenik za kratkoročno bivanje (short stay rate) – minimalno bivanje 1 noč
 • cenik brez možnosti vračila denarja (non refundable) – minimalno bivanje 4 noči
 • posebne ponudbe, darilni boni ali paketne ponudbe:

Plačilni in odpovedni pogoji

Plačilni in odpovedni pogoji glede na izbrano ponudbo:

 • STANDARDNI CENIK in cenik za KRADKOROČNO BIVANJE:
  • kadar koli po opravljeni rezervaciji se zaračuna 30% predplačila, ostalih 70% pa 14 ali manj dni pred prihodom oziroma na dan odhoda;
  • v primeru odpovedi rezervacije zaračunamo 30% celotnega zneska do 15 dni pred prihodom in celoten znesek rezervacije v primeru odpovedi 14 ali manj dni pred prihodom;
 • CENIK BREZ MOŽNOSTI VRAČILA DENARJA
 • znesek rezervacije v višini 100% cene rezervacije se zaračuna kadar koli po opravljeni rezervaciji; vračila denarja ni;
 • v primeru neprihoda se zaračuna celoten znesek rezervacije (100%);
 • pri predčasnem odhodu je potrebno plačati 100 % rezervacijsko vsoto;
 • za posebne ponudbe, darilne bone ali pakete lahko veljajo posebni pogoji.


Posebne ponudbe

Ponudbe, ki jih lahko štejemo kot posebne ponudbe (last minute, first minute, akcije in podobno), veljajo od dneva, ko so objavljene na spletni strani do dneva, ki je naveden kot konec akcijske ponudbe. Posebne ponudbe ne veljajo za rezervacije, ki so bile sklenjene pred nastankom ponudbe ali po preteku ponudbe. Ponudbe veljajo samo pod pogoji, navedenimi na spletni strani.

Odpovedni riziko

Gostom priporočamo zavarovanje odpovedi rezervacije, ker denarja, v kolikor je zaračunano v skladu z odpovednimi pogoji, ne vračamo. To velja za vse situacije, tudi zdravstvene.

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, predlagamo zavarovanje odpovedi pri eni od zavarovalnih agencij. Pri tem opozarjamo goste, da so pozorni na vsebino zavarovalne police.

Pravica hotela do odpovedi rezervacije

Hotel ima pravico do odpovedi rezervacije, če določeni znesek ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izjemoma sme hotel odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga (npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin (izrednih razmer, nujnosti zaprtja hotela), za katere hotel ni odgovoren, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki mu jih je posredovala stranka) ali v primeru neprimernega obnašanja bodočega gosta. Plačilo oz. neplačilo odpovedi v izrednih razmerah je odvisna od dogovorov in zakonov v času višje sile.

Do spremembe rezervacije ima hotel pravico

 • če so v rezervirani nastanitveni enoti potrebna nujna nepredvidljiva popravila, ki onemogočajo normalno in varno uporabo enote;
 • če je prišlo do dvojne rezervacije iste enote; v tem primeru je dolžan hotel gostu omogočati bivanje v enakovredni enoti, v kolikor pa to ni mogoče, ga lahko namesti v cenovno boljši enoti brezplačno ali v cenovno ugodnejši enoti, s tem da se povrne razlika v ceni enot; v kolikor zamenjava enot ni mogoča, se hotel v največji možni meri potrudi poiskati enakovredno namestitev brezplačno v kraju oziroma v celoti povrne stroške rezervacije.

Plačilna sredstva so:

 • BON20 in BON21
 • gotovina
 • kreditne kartice:
  • v tem primeru je potrebno posredovati naslednje podatke: tip kartice, ime in priimek lastnika, številko, veljavnost;
  • kreditne kartice, ki jih hotel sprejema so: Visa, Euro / Mastercard, Maestro,
  • za vse rezervacije se zahteva jamstvo kreditnih kartic, ki so veljavne za celoten čas bivanja; ob prijavi v hotel je potrebno predložite tisto kartico, s katero ste opravili rezervacijo;
 • nakazilo na transakcijskega računa podjetja:  
 • SKB BANKA d.d. Ljubljana  , IBAN:  SI56 0313 8101 2169 376

Vse cene, navedene na tej strani, so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izrecno navedeno drugače. Turistična taksa je dodatna plačilna postavka, ki je odvisna od dejanskega števila oseb in nočitev, in zato ni vključena v ceno nočitve.

Na dan odjave, je potrebno poračunati še turistično takso in dodatni stroški nastali v času bivanja v hotelu. Dodatni stroški so posledica koriščenja dodatnih uslug, ki jih nudi hotel, ali pa kot posledica nastale škode. Ob odjavi iz hotela morajo biti vsi neporavnani stroški plačani v celoti.

Obvezna doplačila:

 • turistična taksa:
  • cena takse je predpisana občinska taksa, katere višina se letno usklajuje;
  • odrasla oseba plača polno predpisano vrednost in otroci od 7-18 let pa polovično vrednost;
  • taksa se poračuna ob odjavi iz hotela;
 • pozen odhod: 40 eur;
 • dodatna osebe v enoti – 25 eur na noč;
 • neprijavljene osebe, spanje in razgrajanje oz. neupoštevanje pravil hišnega reda – 80 eur.

Doplačila:

 • Zajtrk 10 eur na osebo (dodatna ponudba).
 • mini bar – porabljeni izdelki po predloženem ceniku.
 • povzročena škoda, katero vrednost oceni lastnik glede na nabavno vrednost, stroške montaže in transporta ter posredno povzročene škode, ki nastane zaradi nezmožnosti uporabe nastanitve, dela nastanitve ali storitve za druge goste:
  • izguba ključa oz. nevračilo ob odhodu – 30 eur;
  • razbita luč – 100 eur;
  • razbit ali poškodovan televizijski sprejemnik – 800 eur;
  • razbit ali poškodovan mini bar – 200 eur;
  • strgana ali poškodovana zavesa – 200 eur;
  • poškodba notranjih lesenih elementov, pohištva, oken, vrat, fasade (trk z avtomobilom) in podobna škoda se zaračuna glede na oceno popravila pristojne strokovne osebe.

Končna določila

Za te splošne pogoje velja slovenska zakonodaja. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Kranju.